Du har sikkert mange bokideer, men hvordan vet du at bokideen din er god? Først er det viktig å si at ideen ikke er den bestemmende faktoren på om boken din blir en suksees eller ikke! Det som er viktig …

Er bokideen min god? Read more »